سال نو مبارک

_MG_0676_1
شرکت تدبیرسازان فناوری انرژی ایران، به نمایندگی از شرکت دیگسایلنت سال نوی شمسی را به تمام کاربران نرم‌افزارهای دیگسایلنت و فعالان صنعت برق تبریک می‌گوید. امید است سال ۱۳۹۶، سرشار از موفقیت و بهروزی باشد.