تقویم آموزشی ۱۳۹۴

شرکت «تدبیرسازان فناوری انرژی آپادانا» به عنوان نماینده رسمی و انحصاری شرکت دیگسایلنت (DIgSILENT GmbH) در ایران برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش پایه و تخصصی نرم‌افزار مطالعات شبکه پاورفکتوری (DIgSILENT PowerFactory) را مطابق جدول زیر در دستور کار خود قرار داده است.

نام دوره سطح مدت
(روز)
تاریخ وضعیت
آشنایی مقدماتی با نرم‌افزار پاورفکتوری ۱۵.۲ پایه ۳ ۱۳۹۴/۲/۲۹-۳۱ برگزار شد
زبان برنامه‌نویسی DPL و کاربردهای آن در مطالعات سیستم قدرت تخصصی ۲ ۱۳۹۴/۳/۲۰-۲۱ برگزار شد
مطالعات شبکه‌های توزیع با نرم‌افزار پاورفکتوری تخصصی ۳ ۱۳۹۴/۴/۳۰-۳۱
۱۳۹۴/۵/۱
برگزار شد
شبیه‌سازی عملکرد سیستم قدرت در حوزه زمان با استفاده از نرم‌افزار پاورفکتوری پایه ۲ ۱۳۹۴/۵/۲۸-۲۹ برگزار شد
آشنایی مقدماتی با نرم‌افزار پاورفکتوری (نسخه جدید) پایه ۳ ۱۳۹۴/۶/۱۰-۱۲ برگزار شد
دوره اختصاصی در آلمان تخصصی ۵ ۱۳۹۴/۶ برگزار نشد
زبان شبیه‌سازی و مدل‌سازی دینامیکی سیستم قدرت DSL تخصصی ۲ ۱۳۹۴/۷/۲۲-۲۳ برگزار شد
کاربردها و قابلیت‌های ویژه نرم‌افزار پاورفکتوری در مطالعات شبکه‏‌های قدرت
(تبادل داده با سایر نرم‌افزارها، شامل ساختار پایگاه داده محلی و چندکاربره Multi-User امکانات جدولی، تنظیمات گرافیکی و طراحی قالب‌های گزارش‌گیری‌های دلخواه)
پایه ۲ ۱۳۹۴/۸/۲۷-۲۸ برگزار شد
مطالعات قابلیت اطمینان در شبکه‌های قدرت با استفاده از نرم‌افزار پاورفکتوری تخصصی ۲ ۱۳۹۴/۹/۲۵-۲۶ برگزار شد
آشنایی مقدماتی با نرم‌افزار پاورفکتوری (نسخه جدید) پایه ۳ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵-۱۷ برگزار شد
حفاظت سیستم‌های قدرت با نرم‌افزار پاورفکتوری تخصصی ۲ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
۱۳۹۴/۱۱/۱
برگزار شد
مطالعات بهره‌برداری و برنامه‌ریزی شبکه‌های قدرت با استفاده از نرم‌افزار پاورفکتوری تخصصی ۳ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷-۲۹ برگزار شد
مطالعات پایداری سیستم قدرت با استفاده از نرم افزار پاورفکتوری (پایداری ولتاژ، سیگنال کوچک، گذرا و فرکانس) تخصصی ۴ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰-۱۳h برگزار شد
  • دوره ها بصورت کارگاهی برگزار می‌شود.
  • تمام دوره‌های تخصصی نیازمند آشنایی مقدماتی با نسخه‌های اخیر نرم‌افزار پاورفکتوری می‏‌باشند. دوره‌های مطالعات پایداری و DSL نیازمند تسلط بر کلیه مباحث پایه به ویژه آشنایی کافی با شبیه‌سازی حوزه زمان می‌باشند.
  • شرکت در دوره اختصاصی آلمان منوط به داشتن گواهینامه دوره مقدماتی می‌باشد.
  • به شرکت‌کننده برتر در هر دوره، هدیه ویژه تعلق خواهد گرفت.
  • هزینه هر روز آموزش دوره تخصصی 1.5 برابر یک روز آموزش پایه می‌باشد.