سیگره ۲۰۱۶، پاریس

سیگره ۲۰۱۶ از ۲۲ تا ۲۶ آگوست ۲۰۱۶ در پاریس برگزار می‌شود. شرکت دیگسایلنت در غرفه ۱۴۶ نمایشگاه حضور می‌یابد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت cigre2016.com مراجعه کنید.