نرم‌افزار پاورفکتوری ۲۰۱۷ منتشر شد

شرکت دیگسایلنت سرویس‌پک جدید نرم‌افزار پاورفکتوری ۲۰۱۷ را منتشر کرد. در این نسخه، عملکرد نرم‌افزار بهبود یافته است و رابط زبانی برای انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، اسپانیایی، چینی و ترکی افزوده شده است.

منبع