فروش و به‌روزرسانی لیسانس

شرکت «تدبیرسازان فناوری انرژی آپادانا» به عنوان نماینده رسمی و انحصاری شرکت دیگسایلنت خدمات فروش و به‌روزرسانی لیسانس‌ نرم‌افزارهای تولید دیگسایلنت را ارائه می‌دهد. بیشترین فروش نرم‌افزارهای دیگسایلنت در ایران را لیسانس‌های نرم‌افزار پاورفکتوری تشکیل می‌دهند. همچنین این شرکت قادر به فروش و به‌روزرسانی سایر نرم‌افزارهای دیگسایلنت شامل استیشن‌ور، گرید‌کد، و پاورفکتوری مانیتور است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط فروش لیسانس با این شرکت تماس حاصل فرمایید.

مشخصات تجاری
PF4C
تحقیقاتی
PF4R
آموزشی
PF4E
دانشجویی
PF4S
پایان‌نامه
PF4T
روش Softkey یا USB Dongle Softkey یا USB Dongle Softkey یا USB Dongle Softkey یا USB Dongle Softkey
پایگاه داده Individual
Multi-user (Oracle, SQL)
Individual Individual Individual Individual
سیستم عامل Local: MS-Windows Vista, 7, 8 or 10
Application server: MS-Server (2008,
2008 R2, 2012, and 2012 R2) or Citrix Terminal Service
MS-Windows Vista, 7, 8 or 10 MS-Windows Vista, 7, 8 or 10 MS-Windows Vista, 7, 8 or 10 MS-Windows Vista, 7, 8 or 10
ویرایش‌های قابل پشتیبانی Editions Single-/Multi-User or Team Multi-User Multi-User Single-User Single-User
انواع لیسانس‌های نرم‌افزار پاورفکتوری

منابع

  • کاتالوگ پاورفکتوری: لیسانس‌ها و نسخه‌ها (فارسی، English)
  • کاتالوگ پاورفکتوری: پشتیبانی و خدمات پس از فروش (فارسی، English)

دوره‌های آموزشی

شرکت «تدبیرسازان فناوری انرژی آپادانا» در جهت انتقال دانش فنی به کاربران نرم‌افزارهای دیگسایلنت، دوره‌های آموزشی متعددی را در قالب کارگاه و سمینار در سطوح پایه و تخصصی در داخل کشور برگزار می‌کند. این شرکت همچنین تسهیلات لازم برای حضور کاربران در کارگاه‌ها و سمینارهای شرکت دیگسایلنت در آلمان را نیز فراهم می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر با این شرکت تماس حاصل فرمایید.