نسخه PowerFactory 2016 SP5 منتشر شد

شرکت دیگسایلنت سرویس‌پک جدید نرم‌افزار پاورفکتوری ۲۰۱۶ را منتشر کرد. در این نسخه، عملکرد نرم‌افزار بهبود یافته است و امکانات جدید در بخش مدیریت لیسانس نرم‌افزار افزوده شده است.

منبع