گردهمایی کاربران پاورفکتوری

شرکت دیگسایلنت از شما دعوت می‌کند تا در کنفرانس کاربران پاورفکتوری در درسدن، ألمان در تاریخ ۱۸ و ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷ شرکت کنید.

منبع