digsilent_products_pfنرم‌افزار پاورفکتوری (PowerFactory)

نرم‌افزار پاورفکتوری، اقتصادی‌ترین راه حل برای کار روی داده، مدل‌سازی و سایر کاربردها در حوزه تحلیل شبکه است. این نرم‌افزار همه‌کاره، هزینه‌ آموزش و هزینه‌های اجرایی پروژه را کاهش می‌دهد و جریان کار بهینه‌ای دارد. کار با پاورفکتوری آسان است و در عین حال تمام نیازهای تحلیل شبکه‌های برق همچون استفاده از انرژی باد و تولید پراکنده و کار روی شبکه‌های به شدت بزرگ را پاسخ می‌دهد. به علاوه،‌ این نرم‌افزار می‌تواند با سایر سیستم‌ها همچون GIS، DMS و EMS یکپارچه شود. بیشتر بدانید…


digsilent_products_swنرم‌افزار استیشن‌ور(StationWare)

رابط‌های عددی جدید تنظیمات بسیار گسترده‌ای دارند که بایستی توسط یک نرم‌افزار تخمین، ذخیره، و ارسال شوند. در نبود نرم‌افزار مناسب، دیتابیس چند پاره و متفرقه خواهد شد. نرم‌افزار استیشن‌ور سیستمی یکتا شامل تمام پروتکل‌های مورد نیاز و ابزارهای ذخیره و مدیریت داده را فراهم می‌کند. این نر‌م‌افزار تمام تنظیمات را در یک دیتابیس مرکزی ضبط و ذخیره‌ می‌کند، امکان مدل‌سازی و دسترسی سریع و یکپارچه‌سازی با نرم‌افزار پاورفکتوری را به وجود می‌آورد. بیشتر بدانید…


نرم‌افزار گریدکُد (GridCode)digsilent_products_gc

گرید‌کُد یک ابزار صحه‌گذاری است که برای ارزیابی شرایط اتصال واحدهای تولید تجدیدپذیر به شبکه محلی طراحی شده است. این نرم‌افزار از روش‌های جدید صحه‌گذاری که شبیه‌سازی ثبات و مدل‌های عددی را شامل می‌شود، استفاده می‌کند. این نرم‌افزار می‌تواند با سیستم‌های SCADA موجود یکپارچه شود و نیز می‌تواند در یک ایستگاه خارج از خط استفاده شود. بیشتر بدانید…


digsilent_products_pfmپاورفکتوری مانیتور (PF Monitor)

تفکیک اجزای سیستم‌های عرضه برق و پیدایش فناوری‌های جدید در حوزه‌های تولید، انتقال و توزیع سبب پیچیدگی روز افزون سیستم‌های قدرت شده است. پاورفکتوری مانیتور نرم‌افزاری‌ست که به نیازهای نظارت مستمر بر عملکرد تولید‌کننده، نظارت بر ثبات در شبکه بزرگ انتقال، صحه‌گذاری بر قیود کیفیت برق در شبکه توزیع، و نهایتا محاسبه و تحلیل پارامترهای کلیدی سیستم پاسخ می‌دهد. این نرم‌افزار علاوه بر نظارت گسترده (WAM) با استفاده از واحدهای اندازه‌گیری فاز (PMU) کاملا با نرم‌افزار پاورفکتوری یکپارچه‌ می‌شود و به داده ذخیره شده، روند تحلیل و نتایج آزمایش دسترسی دارد. بیشتر بدانید…