تفکیک اجزای سیستم‌های عرضه برق و پیدایش فناوری‌های جدید در حوزه‌های تولید، انتقال و توزیع سبب پیچیدگی روز افزون سیستم‌های قدرت شده است. پاورفکتوری مانیتور (PF Monitor) نرم‌افزاری‌ست که به نیازهای نظارت مستمر بر عملکرد تولید‌کننده، نظارت بر ثبات در شبکه بزرگ انتقال، صحه‌گذاری بر قیود کیفیت برق در شبکه توزیع، و نهایتا محاسبه و تحلیل پارامترهای کلیدی سیستم پاسخ می‌دهد. این نرم‌افزار علاوه بر نظارت گسترده (WAM) با استفاده از واحدهای اندازه‌گیری فاز (PMU) کاملا با نرم‌افزار پاورفکتوری یکپارچه‌ می‌شود و به داده ذخیره شده، روند تحلیل و نتایج آزمایش دسترسی دارد.

کاربردهای متداول پاورفکتوری مانیتور عبارتند از

  • تحلیل خروجی تولید، حذف بار، و ریسپانس فرکانس سیستم
  • نظارت بر ثبات ولتاژ
  • تشخیص و تحلیل نوسان برق
  • نظارت، تحلیل و طبقه‌بندی کنترل فرکانس سیستم
  • صادرات برق و ویژگی‌های کنترلی شبکه
  • نظارت و شناسایی عملکرد
  • نظارت بر کیفیت برق
  • شناسایی پارامترهای بار
  • نظارت بر شرایط اتصال و خدمات اضطراری
  • نظارت گسترده (WAM) با استفاده از واحدهای اندازه‌گیری فاز (PMU)

علاوه بر کارکردهای نظارت بر شبکه، پاورفکتوری مانیتور یک مجموعه کامل برای اندازه‌گیری و آزمایش‌های متداول و مدل‌سازی واحد‌های تولید برق است و سیستم‌های قدرت را با دقت شبیه‌سازی‌ می‌کند.

منابع

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت digsilent.de مراجعه کنید.