رابط‌های عددی جدید تنظیمات بسیار گسترده‌ای دارند که بایستی توسط یک نرم‌افزار تخمین، ذخیره، و ارسال شوند. در نبود نرم‌افزار مناسب، دیتابیس چند پاره و متفرقه خواهد شد. نرم‌افزار استیشن‌ور (StationWare) سیستمی یکتا شامل تمام پروتکل‌های مورد نیاز و ابزارهای ذخیره و مدیریت داده را فراهم می‌کند. این نر‌م‌افزار تمام تنظیمات را در یک دیتابیس مرکزی ضبط و ذخیره‌ می‌کند، امکان مدل‌سازی و دسترسی سریع و یکپارچه‌سازی با نرم‌افزار پاورفکتوری را به وجود می‌آورد.

ابزار انتقال داده در پاورفکتوری امکان دسترسی به تنظیمات در استیشن‌ور را فراهم می‌کند و می‌توان به این روش ورودی مناسب برای شبیه‌سازی در پاورفکتوری را ایجاد کرد.

منابع

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت digsilent.de مراجعه کنید.