نسخه StationWare 2016 R3 منتشر شد.

شرکت دیگسایلنت سرویس‌پک جدید نرم‌افزار استیشن‌ور ۲۰۱۶ را منتشر کرد. در این نسخه، عملکرد نرم‌افزار بهبود یافته است.

منبع